I PROUSTS VERDEN – Kursus på Folkeuniversitetet, Kbh., efteråret 2016

Categories Blog

 I Prousts verden

Ved ph.d. Neal Ashley Conrad Thing.

Den franske forfatter Marcel Prousts verdensberømte, uomgængelige værk, À la recherche du temps perdu, er netop blevet nyoversat til dansk i 13 bind med titlen På sporet af den tabte tid. Det har fremkaldt opmærksomhed.

Men hvad er det for et værk, Proust har skrevet? Det er en grotesk menneskelig komedie, et følelsernes kriminaldrama og en omsiggribende kulegravning af jalousiens nedrige, uberegnelige væsen. Værket skildrer det moderne livs forstillelse som en maskerade, der aldrig hører op. Samtidig er værket en bevidsthedsroman, der bryder med traditionelle opfattelser af, hvad identitet er.

På sporet af den tabte tid  er også et dybt komisk og nådesløst værk, der blotlægger det enkelte menneskes selvbedrag. Men romanen er først og sidst en undersøgelse af, hvad tid og erindring og sprog og kunst er.

Litteratur: Neal Ashley Conrad: På sporet af den tabte tid – Et overblik. Resumé- og registerbind (2015, Multivers) og Neal Ashley Conrad: I dialog med Proust. Den danske receptionshistorie gennem hundrede år (ph.d.-afhandling, 2015, Multivers).

Se på nettet eller i brochuren under LITTERATURVIDENSKAB.

Ledige pladser

TIDSPUNKT10 ONSDAGE
Kl. 18:15-20:00
(7/9/2016-16/11/2016)

UNDERVISNINGSSTED: CBS – Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg – SP207 PRIS:Kr. 880,-
RABATPRIS:Kr. 780,-

http://www.fukbh.dk/progrÆam/linjestudier/litteraturvidenskab/litteraturvidenskab-i-prousts-verden.aspx

Jeg er formidler, forfatter, forsker og foredragsholder. Desuden skrivelærer, redaktør og koordinator. Jeg har en ph.d. i litteraturvidenskab fra 2015, og blev magister i nordisk litteratur i 1994 på afhandlingen Proust i Danmark. En læsning af På sporet af den tabte tid og værkets danske receptionshistorie. Udsendt i bogform i 2013 med titlen Proust i Danmark. Hundrede år med Proust. 1913-2013 (2013). Stifter af CONRADS SKRIVESKOLE. Medredaktør af nyoversættelsen af Prousts roman À la recherche du temps perdu/ På sporet af den tabte tid, Multivers 2002-2014. Andre udgivelser: Nordens fyrste. Fire essays og seksten samtaler om Gunnar Ekelöfs værk og betydning, Ekelöfs blik. Film/dvd/booklet (s.m. Claus Bohm), Skønheden er en gåde. Søren Ulrik Thomsens forfatterskab (2002) m.fl.