LÆR AT TÆNKE MED KUNSTEN – kursus over 12 gange på Brandts (Odense) og Trapholt (Kolding) foråret 2018

Categories Blog

Lær at tænke med kunsten

v. Neal Ashley Conrad Thing, ph.d. i litteraturvidenskab 

og Martha Kramær, billedkunstner 

I denne forelæsningsrække ser vi både på kunstnerens konkrete praksis og flyver højt op med kunstfilosofferne.

Kom med kunstner Martha Kramær bag kulissen i den kunstneriske praksis, og lær at forstå tankerne bag den kunstneriske skabelsesproces. Martha inddrager egne værker samt værker af kunstnere som Kazimir Malevich, Sol Lewitt, Barnett Newman og Agnes Martin.

I anden del af forløbet vil Neal Ashley Conrad Thing gå i dybden med, hvad kunstfilosofi og æstetik egentlig er. Med filosoffer som Immanuel Kant og Gilles Deleuze samt skønlitterære forfattere som Per Højholt og Tomas Espedal perspektiverer Neal kunsten og belyser den kunstneriske praksis, vi har hørt om hos Martha.

12 onsdage, datoer: 28.2/ 7.3/ 14.3/ 21.3/ 4.4/ 11.4/ 18.4/ 25.4/ 2.5/ 9.5/ 16.5/ 23.5.

 

Jeg er formidler, forfatter, forsker og foredragsholder. Desuden skrivelærer, redaktør og koordinator. Jeg har en ph.d. i litteraturvidenskab fra 2015, og blev magister i nordisk litteratur i 1994 på afhandlingen Proust i Danmark. En læsning af På sporet af den tabte tid og værkets danske receptionshistorie. Udsendt i bogform i 2013 med titlen Proust i Danmark. Hundrede år med Proust. 1913-2013 (2013). Stifter af CONRADS SKRIVESKOLE. Medredaktør af nyoversættelsen af Prousts roman À la recherche du temps perdu/ På sporet af den tabte tid, Multivers 2002-2014. Andre udgivelser: Nordens fyrste. Fire essays og seksten samtaler om Gunnar Ekelöfs værk og betydning, Ekelöfs blik. Film/dvd/booklet (s.m. Claus Bohm), Skønheden er en gåde. Søren Ulrik Thomsens forfatterskab (2002) m.fl.