nordens-fyrste Fire essays og seksten samtaler om Gunnar Ekelöfs værk og betydning. Nordens fyrstetegner et mangefacetteret billede af digteren Gunnar Ekelöf som en alternativ fyrste, der fører Østens poesi og filosofi ind i Norden. Han får os til at tænke på uortodokse måder og i multikulturelt perspektiv. Gunnar Ekelöfs værk afspejler bevidsthedens kritiske arbejde med sig selv, og hvad det reelt vil sige at se og tænke anderledes med større ydmyghed, rummelighed og visionær kraft.

“Den store svenske digter Gunnar Ekelöf smukt set gennem essayets og samtalens krystal. Det er en elementær god idé, han har fået, litteraten Neal Ashley Conrad Thing, nemlig at bese digteren Gunnar Ekelöf gennem en bredspektret krystal af samtaler og gennem essayets levende og glimtende brilleglas. Dermed får vi ikke én Ekelöf, men seksten forskellige ekelöfer, og det er meget fint i pagt med den sære og interessante digtersnegl, som efterhånden toner frem som en af Sveriges mest betydelige digtere, overhovedet, i det forrige århundrede.” Mikkel Bruun Zangenberg, Politiken.