PROUST-FOREDRAG I DET DANSKE PROUST-SELSKAB, søndag 11. december kl. 15.00, Borups Højskole

Categories Blog

images-1

Prousts amoralske moral

– en kort indkredsning af lovmæssighederne i den proustske etik

Manchet:
Proust og hans værk blev i længere perioder lagt for had i og af den franske offentlighed. Jeg ønsker i mit foredrag at kaste lys over en række paradokser mellem samtidens offentlige opfattelse af Proust og hvad der faktisk står at læse i På sporet af den tabte tid. Til slut byder jeg på en kort sammenfatning af Prousts amoralske morallære.
Jeg er formidler, forfatter, forsker og foredragsholder. Desuden skrivelærer, redaktør og koordinator. Jeg har en ph.d. i litteraturvidenskab fra 2015, og blev magister i nordisk litteratur i 1994 på afhandlingen Proust i Danmark. En læsning af På sporet af den tabte tid og værkets danske receptionshistorie. Udsendt i bogform i 2013 med titlen Proust i Danmark. Hundrede år med Proust. 1913-2013 (2013). Stifter af CONRADS SKRIVESKOLE. Medredaktør af nyoversættelsen af Prousts roman À la recherche du temps perdu/ På sporet af den tabte tid, Multivers 2002-2014. Andre udgivelser: Nordens fyrste. Fire essays og seksten samtaler om Gunnar Ekelöfs værk og betydning, Ekelöfs blik. Film/dvd/booklet (s.m. Claus Bohm), Skønheden er en gåde. Søren Ulrik Thomsens forfatterskab (2002) m.fl.