I dialog med Proust . Den danske receptionshistorie gennem hundrede år

Categories Blog

Skærmbillede 2015-10-31 kl. 15.53.49

I dialog med Proust aktualiserer den franske forfatter Marcel Prousts betydning for Danmark. Afhandlingen leverer et nyt kapitel til dansk litteratur- og åndshistorie. For første gang blotlægges den franske forfatters indvirkning på dansk litteratur og kultur. Det forsknings- og formidlingsmæssige sigte er at kaste lys over den påvirkning og indflydelse, som Prousts verdenberømte roman À la recherche du temps perdu (1913-27), har øvet på danske kritikere, litterater, forfattere og kunstnere fra Kai Friis Møller til Jesper Christiansen, fra den blev oversat i 1930’erne og læst og beskrevet op gennem århundredet. Afhandlingen viser på hvilke måder den danske reception har medvirket til at ændre opfattelsen af Proust, således at På sporet af den tabte tid i dag fremstår som et langt mere flertydigt værk end før – med fremtiden for sig på dansk grund.

Afhandlingen er skrevet af ph.d. i litteraturvidenskab Neal Ashley Conrad Thing, der også var koordinator for og fungerede som redaktør på nyoversættelsen af På sporet af den tabte tid, og ligeledes forfattede Proust i Danmark. 1913-2013, det første værk, der belyser Prousts betydning og indflydelse på dansk kultur og skønlitteratur.

Jeg er formidler, forfatter, forsker og foredragsholder. Desuden skrivelærer, redaktør og koordinator. Jeg har en ph.d. i litteraturvidenskab fra 2015, og blev magister i nordisk litteratur i 1994 på afhandlingen Proust i Danmark. En læsning af På sporet af den tabte tid og værkets danske receptionshistorie. Udsendt i bogform i 2013 med titlen Proust i Danmark. Hundrede år med Proust. 1913-2013 (2013). Stifter af CONRADS SKRIVESKOLE. Medredaktør af nyoversættelsen af Prousts roman À la recherche du temps perdu/ På sporet af den tabte tid, Multivers 2002-2014. Andre udgivelser: Nordens fyrste. Fire essays og seksten samtaler om Gunnar Ekelöfs værk og betydning, Ekelöfs blik. Film/dvd/booklet (s.m. Claus Bohm), Skønheden er en gåde. Søren Ulrik Thomsens forfatterskab (2002) m.fl.