NEAL ASHLEY CONRAD THING, f. 1963

Portrætter

Birkhøjterasserne 411F, 3520 Farum

mobil: +45 53615350

e-mail: mailto:nealashleyconrad@me.com/ nealashleyconradthing@gmail.com

https://www.facebook.com/nealashleyconradthing

hjemmeside: nealashleyconrad.dk

CURRICULUM VITAE

Resumé

Ph.d. i litteraturvidenskab, Lunds Universitet. Mag. art. i nordisk litteratur. Skrivelærer, forfatter, freelance-redaktør, litteratur-/rockanmelder og skribent. 20 års undervisningserfaring som skrive- og litteraturlærer. Stifter af CONRADS SKRIVESKOLE. Projektleder for den nye oversættelse af den franske forfatter Marcel Prousts roman À la recherche du temps perdu/ På sporet af den tabte tid. (2002-2014). Seneste udgivelse: I dialog med Proust. Den danske Proustreception gennem hundrede år (ph.d.-afhandling i litteraturvidenskab).

FORSKNINGS-, BOG-, FILM- OG CD-UDGIVELSER

2016 Floden. Fotografier af Steen Møller Rasmussen (om Bruce Springsteens The River i tekst og fotos).

2015 I dialog med Proust. Den danske Proustreception gennem hundrede år. Ph.d.-afhandling.

2015 Tidligere, et andet sted. Essays om Proust, Ekelöf, Thomsen & Springsteen.

2014 Et overblik. Resumé- og registerbind til På sporet af den tabte tid. Multivers.

2013 Proust i Danmark. Hundrede år med Proust. 1913-2013. Forlaget Multivers.

2011 Nordens fyrste. Fire essays og seksten samtaler om Gunnar Ekelöfs værk og betydning. Forlaget Multivers.

2007 Ekelöfs blik – Blikke på Ekelöf. Film/Dobbeltdvd m. booklett (s.m. instruktør Claus Bohm). Magic Hour Films og Forlaget Multivers.

2002 Skønheden er en gåde. Søren Ulrik Thomsens forfatterskab. En monografi. Borgens Forlag.

2000 Filmen og bogen DIGTER. Om ti digtere fra 1990’erne s.m. filminstr. C. Bohm.

1999 Ten danish poets. Cd. Dansk litteraturinformationscenter.

1995 I det åbne – seks digtere 1990-95, som jeg har udvalgt og skrevet indledning til for Ny Carlsberg Glyptotek og Vindrose.

FORMIDLING

2015 Tidligere, et andet sted. Essays om Proust, Ekelöf, Thomsen og Springsteen.

2013 ”Træd ud af din egen skygge”, Kronik om Proust som modgift til rationalismen og undergravende tendenser i dagens Danmark, Jyllandsposten 13.12.2014.

2012 ”Sjælen er et kar fuld af tid”. Artikel om den første danske Proust-reception, trykt i Salon 55, Syddansk Universitet.

2011 ”Rockens sidste humanist”, kronik om Bruce Springsteen, i Dagbladet Politiken (10.12.)

”Du kommer att få stort sällskap – om Gunnar Ekelöf paradoksale samfundskritik.” i Från Nexø till Alakoski. Aspekter på nordisk arbetarlitteratur,

”There’s a meanness in this world”. Et essay om Bruce Springsteen, i Festskrift Tidsskrift för Classiska Studier til Claes Göran Holmberg, i

2010 ”At se med Ekelöf – refleksioner over filmen Ekelöfs blik”, essay til bogen Ekelöf mellan konstarterna (red. Jørgen Bruhn og Mikael Askander, Institut for Intermediale Studier Lund/Vexö)

2008 Sytten Postkort til Henrik Bjelke (red. Anders Juhl Rasmussen og Tue Kjerstein Kristensen); artiklen ”Tiden står stille når man læser Proust. Om nogle forbindelser mellem Henrik Bjelke og Marcel Proust.” Forlaget Spring.

2007 Lyrikvännen 2/07, artiklen ”Poetisk modståndsmand” om digteren Gunnar Ekelöf. 2007-2004 Diverse kronikker i Politiken, Information og Berlingske Tidende.

2003 hsd nr. 77/78 – december 2003/januar 2004 – 26. årgang: ”Hvad er poesi? – It don´t mean a thing if it ain’t got that swing” og “Studier af skyer” – interview med brødrene, rockduoen Olesen & Olesen.

2003 Det danske Proust-selskab – Bulletin Nr. 1. ”En dansk Proust-bibliografi (første del)”. 2001 Spring nr. 16: ”Kroppen, skriften og ekstasen – om S.U.T.’s Ukendt under den samme måne”, Forlaget Spring, Hellerup 2001.

2000 Filmen og bogen DIGTER. Om ti digtere fra 1990’erne s.m. filminstruktøren Claus Bohm. Litteraturen stemmer. Gads danske Forfatterleksikon. Bidrag m. 25 forfatterportrætter. Gads Forlag. Kbh.

1999 Vandmærker (red. Anders Østergaard); artiklen ”Skriften er døren til en anden verden. Om Nicolaj Stochholm og Peter Laugesens digtning, Dansklærerforeningen.

1999 Dansk noter nr. 1: Tema: Kronjuvelerne: ””I lange tider gik jeg tidligt til ro” – Proust i Danmark (II)”.

1998 Dansk noter nr. 4.: Tema: Verdenslitteratur: Artiklen ”Sjælen er et kar fuld af tid – Proust i Danmark (I)”.

Den Blå Port nr. 45: ”Læsningens lykke. Gestus til Proust og Bjørn Bredals Begærets by. En bog om Marcel Proust og Venedig.

Digt – Dikt (artiklen ”Lethedens tyngde”om Christian Dorphs poesi)

1997 Perspektiver i nyere dansk litteratur; artiklen ”Kærligheden er en dråbe i havet – om Søren Ulrik Thomsens digtning med særlig henblik på Hjemfalden”. Forlaget Spring.

1995 Samlerens Bogklub marts: ”Sange om Jerusalem”, præsentation af Pia Tafdrups digtsamling Territorialsang. Nordica nr. 12: ”Inspirationen fra Marcel Proust”. Om På sporet efter den tabte tid med rids af romanens receptionshistorie og indvirkning på dansk skønlitteratur.

1994 I kentaurens tegn – En bog om Thorkild Bjørnvigs universer (red. Marianne Barlyng): ”Det femte element – Stilheden og skabelsesmotiver i Bjørnvigs digtning”. Gyldendal. Weekendavisen Bøger 17.-23.juni 1994. ”På sporet efter den tabte Proust”. Samvirke nr. 10 oktober. ”Verdens største erindringsroman” Om Marcel Prousts romanværk. Information (tillæg Bøger) 18.-19.11.: ”Den vanvittige længsel efter lykke”. Artikel i anledning af Rosinante/Munkegaards genudgivelse af På sporet efter den tabte tid. Spring nr. 7: ”Erindringen som fiktionsskaber – om Henrik Bjelkes og Marcel Proust” Kritik nr. 112: ”Kærligheden og kunsten – om menneskets indespærring hos Proust” 1993: Spring nr. 3: Interview med Bo Green Jensen ”Kulturen er en levende sten”

1991-92 Spring nr. 1: artikel: ”Den evige nat – om Thomas Bobergs Digte 1990” + interview med Peter Laugesen ”Græsstråene står jo ikke lige”.

Kronik i Politiken ”Rejsen er altings mål” (20.7.1991)

1990 Bogens Verden nr. 1, 1990´: ”Tid og erindring i Prousts roman” om Marcels Prousts roman På sporet efter den tabte tid.

1989 Kritik nr. 87 1989: ”Men digterne har vendt ryggen til – om 80ernes individuelle poesi”

PROJEKTLEDELSE

(tidligere og igangværende)

2014-2002 Projektleder og medredaktør af nyoversættelsen af den franske forfatter Marcel Prousts romanværk, På sporet af den tabte tid, 13 bind, Forlaget Multivers.

2014 Idéudvikler bag igangværende udstillingsprojekt, PROUSTRUMMET, indleveret til bedømmelse på Nationalmuseet.

ERHVERVSFAGLIGE ANSÆTTELSER

Skrive- og litteraturlærer

2011 Medredaktør af TFL, Tidskrift för Literaturvetenskab, Lunds Universitet.

Conrads Skriveskole i Ludvigsborg, forår og efterår.

2010 Ludvigsborg Litteraturskole, kursusstart september. Forår: Cs Skriveskole Vanløse.

2009 Underviser på Krogerup Højskole, Folkeuniversitetet og Conrads Skriveskole.

2008 Conrads Skriveskole, ansat af mit eget firma som underviser med 3 skrivehold sep.-dec.

2007-1994 Fastansat på Krogerup Højskole. Studiekredse i bl.a. Skriveværksted 2 måneders kurser

forår & efterår. Hver sommer skrive- og litteraturkurser. Skiftende studiekredse, med studiekredsen Skriveværksted gennem alle årene.

2005- Freelance-redaktør, koordinator for den nye Proustoversættelse for Forlaget Multivers.

2008-2002 Gæstelærer i kortprosa på Hemingwayskolen, Frederiksberg.

1998-1992 Litteratur- og musikanmelder, skribent for Dagbladet Information.

REDAKTIONELT VIRKE

2008 Medr. af Proust-Bulletin # 4. Det danske Proust-selskab 2008.

1997 Medredaktør af Perspektiver i nyere dansk litteratur. Forlaget Spring.

1995-92 Medredaktør og medstifter af Spring – tidsskrift for moderne dansk litteratur.

VÆSENLIGSTE HØJSKOLEAKTIVITETER

2009-1994 Litteraturlærer, kursusleder og eventarrangør på Krogerup Højskole.

2007 Programpl. og konf., Spoken Word, Højskolernes Telt, Roskilde Festival

2006 Programpl. og konf., Spoken Word, Højskolernes Telt, Roskilde Festival

2005 Programpl. og konf., Spoken Word, Højskolernes Telt, Roskilde Festival

2004 Programpl. og konf., Spoken Word, Højskolernes Telt, Roskilde Festival

2003 Programpl. og konf., Spoken Word, Højskolernes Telt, Roskilde Festival

2002 Medvirken på Sofantastic, Højskolernes telt på Roskilde Festival.

NETVÆRK

Foredragsholder for NORDSPRÅK (under Dansklærerforeningen)

Medlem af Roskilde Højskoles Skolekreds

Medlem af Det danske Proust-selskab

Medlem af Center for Scandinavian Studies i Lund

JOURNALISTISK OG KRITISK VIRKE

2008 Litteraturanmelder for Citadel, Kbh.

2005-2007 Musikanmelder for Soundvenue

2000-1999 Musikanmelder på magasinet Blender

1998-1992 Rock- og litteraturanmelder ved dagbladet Information

OVERSÆTTELSER

2008 Céleste Albaret: Monsieur Proust (s.m. Helga Schmidt) Forlaget Multivers.

2007 Gunnar Ekelöf: En outsiders vej, essay, trykt på tidsskriftet Apparaturs hjemmeside: http://www.apparatur.dk/ekeloef_en_outsider.shtml

FAGLIGE KOMPETENCER

Undervisning, afholdte kurser mv.

2014 Gymnasielærer på Hermods Handelsgymnasium i Helsingborg og Malmö

2012 Retreat- og skriveophold, kurus afholdt i Simrisham, uge 43.

Inspirations-/Skriveworkshop, Copenhagen Business School (CBS), 17.+24.1

2011 Undervisning som doktorand Lund, masterstuderende forår og efterår.

Sangskriverworkshop ”Tekst, tekst, tekst” på ArtLab, Dansk Musikerforbund

2010 Kursusleder på sommerkurset Eksistens – nydelsesdyret i mennesket på Krogerup Højskole (juli). Deltagelse i IASS-konference i Lund 3.-7. aug.

Sangskriverworkshop ”Knockin’ On Heavens Door”, ArtLab, DMF.

2009 Ph.d-stipendiat i litteraturvidenskab, Lunds Uni. (4 år) påbegyndt 1. Nov.

Forår: Folkeuniversitetet i København: ”Proust og Kierkegaard – dæmoni, lidenskab og personlighed” (forårskursus) + 5 forelæsninger om Marcel Proust og På sporet af den tabte tid, Krogerup Højskole: Skriveværksted + Proust og Kierkegaard (forårskurser). 3 kurser på Conrads Skriveskole (forår).

2008 Bob Dylan Revisisted – Bob Till You Drop, Sommerkursus på Europahøjskolen på Kalø, uge 26

Folkeuniversitetet i København.: ”Proust og Kierkegaard – dæmoni, lidenskab og

personlighed” (forårskursus) + 5 forelæsninger om Marcel Proust og ”På sporet efter den tabte tid”, ”Proust og Kierkegaard – dæmoni, lidenskab og personlighed”

(efterårskursus) 3 skrivekurser på Conrads Skriveskole (efterår)

Krogerup Højskole: Skriveværksted

2007 Folkeuniversitetet: ”I skyggen af unge piger i blomst” (om det nyoversatte bind 3 af Prousts roman) (forårskursus)

2006 Folkeuniversitetet: ”At tænke med Proust” (forårskursus)

2005 Folkeuniversitetet: ”I Prousts verden” (forårskursus, fortsætterhold) ”Proust

nærlæst” (efterårskursus)

2004 Folkeuniversitetet: ”I Prousts verden” (forårskursus)

1999 KUA, Institut for nordisk filologi: Bidrag til seminaret ”Søren

Ulrik Thomsens forfatterskab” 14.-15. oktober med forelæsningen ”Kroppen, skriften og ekstasen – om S.U.T.’s Ukendt under den samme måne” (trykt som artikel i Spring nr. 16 ”Søren Ulrik Thomsen”, Forlaget Spring, Hellerup 2001)

1996 KUA, Institut for nordisk filologi: Medarrangør af og

bidragyder til seminaret ”Perspektiver i nyere dansk litteratur”, 28.-30. marts.

Medredaktør af og bidragyder til bogen Perspektiver i nyere dansk litteratur (artiklen ”Kærligheden er en dråbe i havet – om Søren Ulrik Thomsens digtning med særlig henblik på Hjemfalden”, s. 172-195), Forlaget Spring, 1997.

1995 Fastansat litteraturlærer på Krogerup Højskole med undervisning i flere studiekredse i 4 måneders forløb forår og efterår, samt medarrangør og –leder af bl.a litteratursommerkurset ”Ind i litteraturen – skriv selv”.

Desuden: foredrag på Schäfergården i Jægersborg for norske gymnasielærere,

præsentation af lyrikantologien I det åbne – seks digtere 1990-1995 (Glyptoteket og Forlaget Vindrose, udgivet i anledning af Brygger Jacobsens 153 års Fødselsdag, 1995). Leder af forfatteraften på Louisiana; præsentation af 7 unge Gyldendal-forfattere, samt foredrag om poesi & poetik i 1980’erne og 90’erne i Studenterkredsen i Vartov, Kbh.

1994 Krogerup Højskole: Underviser i litteraturkursus og skriveværksted.

Folkeuniversitetet: Kursusleder og lærer med emnet ”Proust i Danmark”.

Københavns Universitet Amager: Undervisningsassistent i overbygningsemnet ”Proust i Danmark” på Institut for nordisk filologi.

Hindsgavl Slot v. Middelfart: Deltager Ph.d-forskerkurset ”Litteraturteori i praksis” 10.-14.okt. under ledelse af Thomas Bredsdorff og Finn Hauberg Mortensen

1986 Folkeuniversitetet: Deltager på Anne Marie Mais kursus om Bo Green Jensens lyrik.

1985 Tromsø, Norge: Deltager på overbygningskurset ”Norsk romanlitteratur i 1980’erne”. Folkeuniversitetet: Deltager på efterårskurset ”Læs med digterne” under ledelse af digterne Søren Ulrik Thomsen, Michael Strunge og Klaus Høeck som lærere.

UDDANNELSE

2015 Ph.d. i litteraturvidenskab, Lunds Universitet

1994 Mag. art. i nordisk litteratur med konferensspecialet Proust i Danmark – En læsning af Marcel Prousts roman På sporet efter den tabte tid og værkets danske receptionshistorie. Afslutter magisterkonferens d. 23. juni.

1985 Bestået 1. del/Grunduddannelsen på Sociologi

Optaget på dansk/Institut for nordisk filologi

1984 Optaget på Sociologi på Københavns Universitet

1983 Student fra Ordrup Gymnasium, samfundssproglig linie

TILLIDSPOSTER

Foreningsaktivitet

2009-2002 Formand for Det danske Proust-Selskab. Hjemmeside: www.proust.dk

-2002 Medstifter af Det danske Proust-Selskab.

PRIVAT OG FRITID

Født den 23. januar 1963, enebarn, amerikansk far; universitetsprofessor, Gordon Evans Conrad (1918-2009),

dansk mor; Birthe Julie Conrad (1928-2007). Far til Abelone Ashley Conrad Thing på 9 år, Lea Ashley Misfeldt 23 år, og Naja Ashley Misfeldt 25 år.

Gift m. Elsebeth Molberg Thing. Familiemenneske. Læsehest. Litteratur-, musik- og filminteresseret.

INSPIRATIONSKILDER

Bruce Springsteen, Lucinda Williams, Bob Dylan, Woody Allen, Marx Brothers, John Casavettes, Søren Ulrik Thomsen, Marcel Proust, Gunnar Ekelöf, Søren Kierkegaard, Franz Kafka, Roland Barthes, Gilles Deleuze, Michel Foucault, Friedrich Nietzsche, Georgio Agamben, Maurice Blanchot, Lao-Tze, John Cooper Clarke, Rumi, Fernando Pessoa, Ulf Lundell, Raymond Carver, Jack Kerouac og Lawrence Ferlinghetti.

***

”If songs were lines in a conversation

the situation would be fine”

– Nick Drake