PROUST FOR STUDERENDE og hvem som helst

13 x 13 – 13 bind på måneder!

“Longtemps, je me suis couché de bonne heure.”

“I lang tid gik jeg tidligt i seng.” Sådan lyder den første linje i Marcel Prousts danske nyoversættelse, som vi læser bind for bind på kurset gennem et år fra juni 2016 til august 2017.

Sted: Forlaget Multivers, Hyskenstræde 3. Kbh.

Forudsætninger?

Ingen andre end at du kan læse, er vild med ord, ikke er bange for lange sætninger, ikke kan leve uden litteratur, uden sætninger, der som Prousts insisterer på sig selv og folder japanske papirblomster ud i dig, bringer forvandlinger med sig, og giver dig nye øjne på det velkendte og fremmede.

… selv med hensyn til de mest ubetydelige ting her i livet er vi ikke et materielt formet hele, som er det samme for alle, og som alle og enhver kan søge oplysninger om som i en regnskabsbog eller et testamente; vores sociale personlighed er et produkt af andres tanker.Selv det såre simple som vi kalder at “se én vi kender”, er til dels en intellektuel handling. Vi fylder den fysiske fremtoning hos det væsen vi ser, med alle de forestillinger vi har om personen, og i det helhedsbillede vi danner os af den pågældende spiller disse forestillinger givetvis en stor rolle.

– MP, Swanns verden I, s. 28.

Proust giver dig sprog for det upersonlige tomrum i dig selv, for flimrende forbindelser mellem kunsten og livet, for de modsætningsfulde sider, vi giver til andre, men ikke aner, hvad indebærer, for tilbøjelighederne, der på lovmæssig vis driver os til handlinger, vi ikke selv styrer, til tilskyndelser, besættelser, tro og vilje, vi heller ikke har ord for, selvom vi konstant og til enhver tid vil det, vi vil.

Proust bliver en prisme, en målestok, en test, en trøst, en udfordring et strømkabel, nuancer på alt, hvad du ellers omgiver dig med og forstår dig selv igennem. Proust forsyner dig først og sidst med en langsommere og langt mere årvågen opmærksomhed end den du nu og her har begrænset dig til.

Pris for studerende 4500 kr / Fuld pris for folk i arbejde: 7000 kr.

Der kan betales over flere gange.

Kursusforløb for På sporet af den tabte tid 13 x 13: 

2016:

1) Torsdag 2. juni, kl. 19-22: Swanns verden I, bind 1

2) Torsdag 4. aug, kl. 19-22: Swanns verden II, bind 2

3) Torsdag 8. sept kl. 19-22: I skyggen af unge piger i blomst I, bind 3

4) Torsdag 6. okt   kl. 19-22: I skyggen af unge piger i blomst I+II, bind 3 og 4

5) Torsdag 10. nov kl. 19-22: Guermantes verden I, bind 5

6) Torsdag 8. dec. kl. 19-22: Guermantes verden II, bind 6: JULEPROUSTAFSLUTNING FOR 2016 med deltagere fra alle hold 2015-2016!!!

2017:

7) Torsdag 5. jan. kl. 19-22: Sodoma og Gomorra I, bind 7

8) Torsdag 16. feb. kl. 19-22: Sodoma og Gomorra II, bind 8 (Bemærk det nye tidspunkt!)

9) Torsdag 2. marts   19-22: Fangen 1, bind 9

10) Torsdag 6. april kl. 19-22: Fangen 2, bind 10

11) Torsdag 4. maj   kl. 19-22: Albertine forsvundet, bind 11

12) Torsdag 8. juni   kl. 19-22: Den genfundne tid I, bind 12

13) Torsdag 10. aug. kl. 19-22: Den genfundne tid II, bind 13.

(nærmere detaljer om temaer, vinkler mv. følger fra gang til gang)

 

Alle henvendelser til Neal Ashley Conrad Thing,

helst på mail: nealashleyconradthing@gmail.com